”Jag väljer att se min broders syndfrihet.”

Jag väljer det jag vill se och jag ser det jag valt eftersom det är vad jag vill se.

Förlåtelse är ett val.

När jag vill ha kärlek och bara kärlek, så är det det enda jag ser.

Idag väljer jag att se Kristus i min broder för att kunna se Kristus i mig själv. Jag tar min broders hand och vi går tillsammans hem till Gud. Jag finner vägen till Gud genom min broder.