”Jag väljer andra plats för att vinna första.”

Jag väljer att följa Dig, min Fader, genom att lyssna till Rösten som talar för Gud.

Jag väljer att släppa min speciellhet och min tro på att jag kan själv.

Varje ögonblick väljer jag vad jag vill skall vara sanning för mig.

Guds Vilja är min vilja. Jag är del av Gud och del av Hans skapelser.

När jag förenar mig med denna Etthet, det eviga och sanna, kommer jag ihåg min Identitet.