”Jag behöver bara ropa och Du kommer att svara mig.”

Det funkar! Jag vet. Så många gånger jag har fått svar. Hur kan jag glömma det?

På ett sätt glömmer jag oftare nu, men det är obetydliga väldeliga ting.

På ett annat sätt kommer jag ihåg mer, att vända mig till Gud och lyssna till Rösten som talar för Honom och följa den.

Rösten lovar mig frid i sinnet ch befrielse från skuld och jag märker att det funkar när jag överlämnar mig i Hans Händer.

Min tillit till min kära EKIM och dess budskap ökar hela tiden och visar mig att min kärlek till Gud och man bröder är allt jag behöver.