”Allt som jag tror att jag ser återspeglar mina föreställningar.”

Allting återspeglar mitt sinne, vad jag tänker och den mening jag har gett det.

Fader, låt mig se en återspegling av Dina Tankar i stället för mina egna projektioner.

Låt mig välja att förlåta och se världen med kärleksfulla och vänliga ögon där jag kan vila en stund och hjälpa min broder medan vi går vägen hem till Gud.

Jag vill ha helande och frid och kärlek.

Gud är en tanke och min tilltro till Gud stärks genom att jag delar Hans Tankar.