”Jag ”offrar” rädslan med glädje.”

Jag kan endast ge upp det som aldrig var verkligt.

Jag låter kärleken strömma in i mitt hjärta och jag offrar med glädje rädslan.

Jag släpper allt lidande, all känsla av förlust och sorg och oro och tvivel.

Det betyder att jag fäster mig inte vid världsliga föränderliga ting. De är bara illusioner som egot vill få mig att värna om och hålla mig separerad från Gud och min broder.