”Fader, min frihet finns endast i Dig.”

”Ge upp det du inte vill ha, och behåll det du vill ha.” Manualen 4(A)6:6

Jag märker att jag har en bit kvar. Jag ser att jag fortfarande har kvar ett kontrollbehov som kommer från mitt inlärda felaktiga tankesystem. Jag lyssnar helt enkelt till fel guide, till egot.

Min frihet ligger i att lyssna till Rösten som talar för Gud, att avgå som min egen lärare och acceptera en ny Guide.

Min natur är kärlek. Jag skapades i kärlek av Gud Själv och friheten finns i att endast erbjuda kärlek och lära ut kärlek, ty det är vad jag är.