”I mig är frälsningens mål och medel ett.”

Frälsning är att känna igen etthet, att vi alla är ett och lika mycket värda.

Svaret finns i mig! Jag skapades av Gud för att älska världen. Och för att hela världen krävs ingen som helst ansträngning ty i helandet finns en villkorslös kärlek och en varm önskan om välsignelse.

Låt mg komma ihåg att allt jag söker finns i mig. ”Jag är det mål världen söker efter.”

Låt mig acceptera Soningen för mig själv!