”Jag följer den väg som bestämts åt mig.”

Ja,och jag vet inte så mycket mer än att jag låter mig ledas av Dig, Fader.

Jag har en roll här på jorden. Att hela mig själv och mina bröder som jag träffar och tänker på. Att hitta friden och kärleken och glädjen i allting. Att se Kristus i allt.

Jag skall göra mot andra vad jag vill att de skall göra mot mig!

Jag ber om förlåtelse för vad jag gjort och tänkt i mitt galna felaktiga sinne och ber den Helige Ande hjälpa mig och befria mig från mina skuldkänslor.