”Alla gåvor mina bröder ger tillhör mig.”

Varje gåva jag ger, varje gåva mina bröder ger, kommer att mångdubblas och ges till alla med ett öppet hjärta.

På ett plan när vi funnit vägen hem till Gud är våra sinnen förenade.

När vi välsignar världen från vårt hjärta nås välsignelsen av alla som vill ta emot den. Det är som att få post, du måste öppna den.

Så låt oss lyfta våra hjärtan i tacksamhet till alla Guds Söner och tacka dem för att vi är ett och för alla gåvor vi ger varandra.

”Min förlåtelse är det medel genom vilket världen helas tillsammans med mig.”
Lektion 82.1:4