”Jag söker en framtid som är olik det förgångna.”

Jag vill vara fri från förr och fri från framtiden. Jag rullar ihop tidsmattan. Jag vill vara fri att leva NU.

Jag ser på framtiden med tillit. Jag lägger den i Guds Händer och ber Rösten som talar för Gud att leda mig på vägen fram i livet.

Jag känner frid i mitt hjärta och ber den Helige Ande om att få behålla den.

Vi har alla rätt till frid, till helande och till kärlek. Det är vårt heliga gudomliga arv!

Jag tar mina skuldkänslor, min smärta och min ilska och överlämnar dem till den Helige Ande och ber Honom hela mitt sinne.

Jag känner hur friden utvidgas och fyller mig med glädje och lycka och kärlek.