”Låt en ny varseblivning komma till mig nu.”

Låt mig betrakta alla genom Kristi ögon och se allt och alla i det eviga, vita och heliga ljuset från kärleken och oskulden. Låt mig se hur vackert allting är!

Jag skall inte hålla mig kvar vid det förgångna. Jag skall födas på nytt tillsammans med min broder varje dag. Min broder är min vän – låt mig komma ihåg det!