”Jag ser alla ting utifrån hur jag skulle vilja att de var.”

Jag vill se en befriad värld, fri från allt dömande.

Det är vad min Faders Vilja är och det är vad min vilja är – allt annat är inte sant.

Jag förenar mig med den Helige Andes mål som är att jag skall se Kristus i alla och allting och dela Kristi kärlek med alla och allting.

Jag väljer vad jag vill se. Jag väljer ledare och rådgivare och tankesystem.

Snön faller sakta rakt ner. Fåglarna flyger fram och tillbaka i en snabb takt. De pickar på fönsterbläcken som om de vill komma in. Johan ger dem solrosfrön som de begärligt äter. Ett vackert och fantastiskt skådespel.