”Jag dömer alla ting utifrån hur jag skulle vilja att de var.”

Jag förlåter det förgångna. Det är ju i alla fall inte här, det är borta.

Jag påminner mig om att allt jag ser på är mitt eget sinnestillstånd som återspeglas på världen.

Så hur vill jag se världen?

Jag vill se världen kärleksfull och fridfull och så som Du min Fader har skapat den.

Så jag ber den Helige Ande, låt mig se med kärleksfulla ögon och jag överlämnar till den Helige Ande att döma enligt sanningen för jag kan inte döma på egen hand.