”I oräddhet och kärlek tillbringar jag den här dagen.”

Jag har lärt mig att jag ingenting behöver göra av mig själv. Jag är ingenting utan den Helige Ande i mig.

Det är en form av hjärntvätt. En förändring av mitt sätt att tänka. Ett byte av tankesystem.

Ingenting kan skada mig. Jag tar Din Hand min Fader och går vägen fram i frihet. Med Din styrka i mig möter jag världen som jag har välkomnat med kärleken i mitt hjärta.

Jag välsignar tacksamt alla mina bröder som är ett med mig.