”Jag skall inte vara rädd att se inåt idag.”

”I var och en ser du bara återspeglingen av det som du väljer att han skall vara för dig.”
T 25.V.4:7

Jag försöker glömma det förgångna när jag ser på min broder och går djupt inom mig själv för att nå Guds helighet i mig.

När jag ser på min broder med dessa ögon ser jag bara kärlek, jag ser Kristus i min broder.