”Detta ögonblick är den enda tid som finns.”

Lev i Nuet!

I det heliga ögonblicket!

Tiden finns inte!

Världen är bara till för att hela separationen, separationen från Gud.

Jag övar det heliga ögonblicket. Jag tänker på det som det enda som finns.

Jag föds på nytt varje ögonblick och träder in i Nuet som är det enda som finns.