”Motstridiga önskningar kan inte vara min vilja.”

Jag är så som Gud skapade mig.

Jag lyssnar till Rösten som talar för Gud och följer Den.

Fullkomlig frid är vad jag vill ha och jag vet att det är Guds Vilja. Låt mig följa Din Vilja.

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

”Den Helige Andes bild ändrar inte kroppen till någonting som den inte är. Den tar bara bort ifrån den alla tecken på anklagelser och förebråelser. Eftersom den avbildas utan syfte, ses den varken som sjuk eller frisk, varken som dålig eller bra.” T 27.I.9:3-5