”Låt inte min värld skymma åsynen av Kristus.”

Den värld jag gjorde är till för att supporta egot!

Den värld jag ser är endast en projektion av mitt inre, mitt sinne, mina tankar.

Jag måste låta synen på världen försvinna, blekna bort, så att verkligheten är det enda jag ses. Och verkligheten är Kristus.

Ett bra sätt för mig är att blunda och vara stilla när något skymmer sikten. Då ser jag Kristus. Då välsignar jag världen genom att se med Kristi förlåtande kärleksfulla ögon.