”Den helige Kristus föds i mig idag.”

Så lätt det är att förväxla sig själv med någon annan, med någon annan jag själv hittat på.

”Du är inte sjuk och kan inte dö. Men du kan förväxla dig själv med ting som kan det.”
T 10.V.8:3-4

När jag gör det behöver jag verkligen påminna mig om att Kristus föds i mig om och om igen. Och detta pågår ända till dess jag känner att det finns ingenting annat.

Låt alla mina förminskande, skyldiga och galna tankar om mig själv försvinna och ersättas med Guds Tanke om att jag är så som Han skapade mig, Jag är Hans Son.