”Och Gud Själv skall torka alla tårar.”

Jag skall se med andra ögon, med Kristi ögon och lyssna till Rösten som talar för Gud.

Jag skall sluta döma och förlåta mig själv och andra, bara älska och glädjas och vara tacksam.

Jag skall se världen på ett annat sätt. Inse att världen jag ser med kroppens ögon är falsk. Den existerar bara i mitt sinne. Jag ser världen som en reflektion av vad jag trodde var sant.

När jag förlåter världen och accepterar Soningen för mig själv ser jag världen på ett annat sätt.

”Om din enda önskan är att bli helad, helar du.” T 27.V.2:5