”Förlåtelse är den enda gåva jag ger.”

Jag behöver bara lyssna till Rösten som talar för Gud och följa den i alla lägen!

Jag vill vara fri, fri från dömande, fri från alla begränsningar, fri att bruka mina vingar.

Låt mig befria mina bröder från alla begränsningar jag har lagt på dem och låt mig se kärlekens ljus lysa i oss alla.

Låt mig förlåta det förgångna och låta det försvinna.

Låt mig och mina bröder födas på nytt i Nuet, i kärleken, i friden.