”Den Helige Ande ser genom mig idag.”

Kristus erbjuder mig att ersätta min varseblivning med Hans vision som visar mig frid och glädje och kärlek.

Jag överlämnar mig i Guds Händer och känner att jag behöver inte göra någonting av mig själv.

Gud har givit mig den Helige Ande och Han ser genom mina ögon Han talar genom mig och Han tänker med mitt sinne. Han bär mig genom livet med en gränslös energi och kärlek. Låt mig aldrig glömma det!