”Mn kropp är ett helt neutralt ting.”

Min kropp är ett verktyg för sanningen som hjälper mig fullfölja min funktion. När funktionen är färdig läggs kroppen åt sidan. Vi kallar det död, men det är frihet.

När jag ser på min broder så låt mig inte se en kropp. Låt mig se hela honom som är en del av mig och en del av Gud.

Vi föds på nytt varje ögonblick, orörda av tiden och för evigt densamme.