”All rädsla är borta och endast kärleken är här.”

Förlåt och glöm det förflutna! Bara kärleken är här!

Det förgångna är borta. Det är som vågen i oceanen, den existerar inte i sig själv. Den är en del i helheten. Allting är kärlek eller ett rop på kärlek.

”Var och en befolkar sin värld med skepnader från sitt individuella förgångna, och det är på grund av detta som privata världar verkligen skiljer sig åt. Likväl var de skepnader han ser aldrig verkliga, för de utgörs enbart av hans reaktioner på sina bröder, och inbegriper inte deras reaktioner på honom.” T 13.V.2:1-2