”Allt har ett lyckligt slut.”

Ske Din Vilja såsom i Himlen så och på Jorden.

Gud garanterar att allting har ett lyckligt slut! Det är Hans Vilja.

Varför motsätter jag mig den?

Jag drömmer och tror att drömmen är verklighet.

Jag ber; låt mig vakna upp och se att mina drömmar är bara illusioner som inte är sanna. De påverkar inte sanningen. Sanningen som är att allting har ett lyckligt slut.

Låt mig se att min vilja är densamma som Guds Vilja.

Jag vill slippa egot. Jag vill få det att försvinna. Jag vill förstå att jag är inte ett ego, jag är inte en kropp. Jag är så som Gud skapade mig.