”Detta är en dag av stillhet och frid.”

”Du ser det du förväntar dig, och du förväntar dig det du bjuder in. Din varseblivning är resultatet av din inbjudan, och kommer till dig så som du bad om den.” T 12.VII.5:1-2

Jag bjuder in glädje och lycka och tacksamhet och ber den Helige Ande om att Guds stillhet och frid må genomsyra allt jag gör och säger och tänker.

Det finns ett lugn inom mig som Gud har lagt där. Allt jag behöver göra är att komma ihåg det och hämta min styrka där.

”Det som är Guds tillhör alla, och är vars och ens rätt.” T 25.IX.10:10