”Min lycka i nuet är allt jag ser.”

Se inte på något som inte är här!

Varken det förgångna eller framtiden är här. Nuet är allt som finns. Det är verkligen dags att rulla ihop tidsmattan och jag skall upptäcka att jag är alla redan lycklig.

Jag ber den Helige Ande att jag skall se med Hans ögon och lägga egots ögon åt sidan.

Jag vill se världen på ett annat sätt, som ett vittnesbörd för kärlek, glädje och frid.

Om jag frestas att låta tankar från det förgångna eller framtiden komma upp så låter jag dem bara flyta förbi och påminner mig om att jag är lycklig i Nuet. Det är allt som finns och det är allt jag ser.

”Om du är villig att avsäga dig rollen som väktare över ditt tankesystem och öppna det för mig, kommer jag mycket varsamt att rätta det och leda dig tillbaka till Gud.”
T 4.I.4:7