”Det förgångna är över. Det kan inte beröra mig nu.”

Sinnet och mina tankar är orsaken till den värld jag ser.!

Det jag känner och tänker är inte orsakat av det förgångna. Det är orsakat av mina egna tankar, av mitt eget beslut som jag tar nu.

Om jag låter mig påverkas av smärta eller ilska eller vad det nu kan vara från förr så är det mitt eget beslut.

Jag kan när som helst besluta annorlunda. Jag kan se saker och ting på ett annat sätt.

Det förflutna har ingen makt över mig. Det förflutna existerar inte. Det är bara mina egna tankar om det förflutna. Jag påverkas bara av mina egna tankar.

Ingenting utanför mig kan påverka mig. Ingenting utanför mig existerar.

Den förlåtna världen kan bara ses NU. Vi måste sluta se på det förgångna som inte finns.

”Vilken oro kan ansätta den som lägger sin framtid i Guds kärleksfulla Händer.”
Lektion 194.7:1