”Låt mig glömma min broders förgångna idag.”

Vi har alla en delad Identitet i Gud, i kärleken, i Nuet. Vi är Ett, låt oss inte glömma det!

Allt det förgångna, utom dess skönhet och kärlek, är borta.

Jag lär mig att se Kristus i dig och i alla mina bröder så att jag kan se Kristus i mig.

Jag måste glömma det förgångna och födas på nytt i Nuet.

Så som jag ser på min broder ser jag på mig själv. Vi går tillsammans hem till Gud. Allt finns i mitt sinne!

Alla mina rädslor skall med den Helige Andes hjälp omvandlas till kärlek.

”Frälsningen är återfödelsen av tanken att ingen kan förlora för att någon annan skall vinna.” T 25.VII.12:1