”Du är mitt mål, min Fader, Endast Du.”

Ja, så är det!

Fastän jag ofta lyssnar till egots röst som har alla andra mål än Gud. Varför gör jag det? Jag vet inte.

Jag erkänner att jag ofta har andra falska mål. Jag tittar på dem och förstår att det är jag själv som valt dem. Jag väljer om.

Varje mål som distraherar mig från Guds frid är ovärdigt mig.

Kärleken befriar!

”Så som du befriar, så kommer du att bli befriad. Glöm inte detta, för annars kommer kärleken inte att kunna finna dig och trösta dig.” T 16.VI.2:4-5