”Min sanna Identitet bor i Dig.”

I Dig, Gud, oförändrad och evinnerlig.

Jag har inbillat mig att jag är någon annan. Någon som dömer mig själv och andra.

Men jag behöver bara komma ihåg att det är inte sant och ändra mitt sinne.

Varje gång jag kommer på mig själv med att döma mig själv eller andra ber jag om att komma ihåg att detta är inte min sanna Identitet. Låt mig vara stilla och gå hem till Gud.

Min sanna Identitet delas med hela skapelsen.

”Lär endast ut kärlek för det är det du är.”