”Jag kan inte skadas av någonting annat än mina tankar.”

Låt mig se allting genom Guds Tankar som bara ger mig lycka och glädje.

Om jag bara kommer ihåg vem jag är så finner jag frid och kärlek. Jag skall inte skada mig själv idag.

”Endast de som har tillit kan tillåta sig att vara ärliga, för endast de kan se dess värde. Ärlighet gäller inte bara det du säger. Ordet betyder egentligen att vara konsekvent. Det finns ingenting du säger som motsäger det de tänker eller gör; ingen tanke motsätter sig någon annan tanke; ingen handling strider mot ditt ord, och inget ord saknar överensstämmelse med något annat ord. Sådana är de sant ärliga. De är inte i konflikt med sig själva på någon nivå. Därför är det omöjligt för dem att vara i konflikt med någon eller någonting.” M 4.II.1:3-9