”Skapelsens frihet utlovar min egen.”

Så som jag ser min broder ser jag mig själv!

Så som jag ser mig själv ser jag Gud!

När jag känner igen friheten och ser att den tillhör alla så finner jag min egen.

Genom att ge får jag.

Genom att älska blir jag älskad.

Genom att hela blir jag helad.

Genom att känna igen och se Kristus i mina bröder ser jag Honom i mig själv.

Jag är inte en kropp. Jag är fri!

Så härligt det där att tillämpa Kursens visdom!