”Låt mig inte binda Din Son vid lagar som jag stiftat.”

Alla är Din Son. Detta gäller alla!

Låt mig inte begränsa någon med mina tankar!

Låt mig i stället se Kristus i alla. Låt mig se alla så som Du skapat oss. Med obegränsade möjligheter.