”Guds helande Röst beskyddar alla ting idag.”

”Glöm inte att helandet av Guds Son är allt som världen är till för.” T 24.VI.4:1

Vår säkerhet och vårt beskydd är inte något som finns hos oss! Den kommer från att lyssna till Guds Röst och följa den varje ögonblick. Vi vet inte vägen till Himlen men vi vandrar tillsammans med Jesus Kristus som vet vägen. Vi förenar oss med Honom!