”Den här dagen tillhör Kärleken.”

”Rädsla är ett symtom på din egen djupa känsla av förlust.” T 12.I.9:1

Rädsla är ett rop på kärlek, en vädjan om hjälp. När jag inser det ber jag den Helige Ande att tolka rädslan på ett annat sätt.

Allting är i mitt sinne. Rädsla och kärlek är de enda känslor jag är i stånd till.