”Hur kan illusioner tillfredsställa Guds Son.”

Hela den här världen sedd med kroppens ögon är en illusion. Bortom allting finns ett evigt ljus som omsluter allting.

Här står jag tillsammans med mina bröder i detta ljus av kärlek och trygghet.

Jag väljer varje ögonblick vad jag vill se! Vill jag se sanningen eller illusioner?

Om jag vill se kärlek, oskuld och glädje – låt mig söka kärlek, oskuld och glädje i mina bröder!

Låt mig komma ihåg att varje möte är ett heligt möte. Så som jag ser och behandlar och tänker om den jag möter, ser och behandlar och tänker jag om mig själv.

Kristus är min länk till Gud. Kristus i dig och i mig. Låt mig se med Kristi ögon.