”Mitt seende riktas mot Kristi ansikte.”

Jag väljer att se oskuld i min broders ansikte, bortom kroppen.

Genom att ge förlåtelse får jag ta emot den.

Att ge är att få!

Jag måste ge för att få, jag måste se Kristi oskyldiga ansikte i andra för att kunna se det i mig själv.

Ser jag något annat än oskuld erkänner jag att jag har dömt, berättar för den Helige Ande att jag är villig att se på ett annat sätt.

Jag väljer att se oskuld i världen. Världen är min spegel. Den visar mig mitt inre status.