”Låt alla ting vara exakt såsom de är.”

Döm inte.
Tyck inte.
Kritisera inte.
Jämför inte.

Listan kan göras så lång.

Låt mig förstå vad som är sant och vad som är falskt!

Låt mig se med Kristi ögon och se den solida sanningen bakom alla illusioner av smärta och lidande.

Låt mig se utan att döma.

”Se inga fel. Gör dem inte verkliga. Välj det kärleksfulla och förlåt synden genom att i stället för den se Kristi ansikte.” Bönens sång 2.I.3:7-5

Men det är inte fel att göra illusionen mera bekväm genom magi medan vi ändå är här.