”Skapelsens varsamhet är allt jag ser.”

Var inte rädd! Jag vandrar i härlighet med högburet huvud och fruktar inget ont.

Det finns ingenting runt omkring mig som inte är en del av mig.

”Världen jag ser är ett vittnesbörd om mitt sinnestillstånd, den yttre bilden av ett inre tillstånd.” Bönens sång.