”Låt mig inte varsebli några olikheter idag.”

Bortom kroppen finns likheten, vårt gemensam sinne.

Jag måste sluta med att identifiera mig och alla andra med kroppen! Kroppen skiljer oss åt. Kärleken för oss samman.

Låt kroppen bli ett medel att hela separationen i våra sinnen.

Låt kroppen uttrycka vår förening.

Låt mig se bortom kroppens alla olikheter och se vår likhet.

Låt mig se att vi är Guds helige Son.

Låt Guds frid lysa i mig nu. Låt mig se min frälsare i dig.