”Låt mig minnas att Gud skapade mig.”

Jag är ingenting av mig själv!

Jag är inte en person med en personlighet definierad av mitt förflutna och min uppväxt.

Jag är definierad av Gud som Hans fullkomliga Son.

”När du väl accepterar Hans plan som den enda funktion du vill fylla, kommer det inte att finnas någonting annat som den Helige Ande inte kommer att ordna åt dig utan att du behöver anstränga dig. Han kommer att gå före dig och jämna vägen för dig, och inte lämna några stenar som du kan snubbla över, och inte några hinder som blockerar din väg. Ingenting som du behöver kommer att förvägras dig. Det finns inte en skenbar svårighet som inte kommer att lösas upp innan du når fram till den. Du behöver inte fundera på någonting, och inte bry dig om någonting annat än det enda syfte som du vill uppfylla.” T 20.IV.8:4-8