”Låt mig minnas att mitt mål är Gud.”

Låt mig minnas!

att jag är ett med Gud
att mitt syfte är att förlåta och älska allt och alla
att mitt mål är Gud
att det inte finns någon synd
att Gud skapade mig

Hur ofta minns jag detta?

Jag behöver hela tiden påminnelse. Det är därför Kursen är min bästa vän och följeslagare.

Jag behöver träna på att se över allt som står i vägen för mitt minne. När allt som stör är borta kommer minnet av Gud tillbaka och fyller mig med glädje. Jag behöver ingenting annat.

Jag sluter ögonen och tänker på Gud i ren glädje och frid och känner gränslös befrielse.