”Låt mig minnas vad mitt syfte är.”

Mitt syfte är att förlåta. Det är min enda anledning att vara här. Det är min enda funktion.

Om jag tror något annat – låt mig inse att Gud är mitt enda mål och medlet att nå till mitt mål är att förlåta och att älska. Sedan spelar det ingen roll vad jag gör, bara jag kommer ihåg att följa Rösten som talar för Gud.

Låt ljuset i mig få skina på allt och alla.

NU – jag vill lev NU. Det förgångna är borta, framtiden är inte här. Låt mig födas på nytt varje ögonblick. Låt mig se på allt och alla med en nyfödds klara älskande blick.