”Gud är det enda mål jag har idag.”

Mål och medel måste överensstämma.

Vägen till Gud går genom förlåtelse och det finns ingen annan väg.

Gud är målet och förlåtelse är medlet.

Jag ser på min broder utan skuld med Kristi sanna seende. Jag ser att det jag trodde fanns inte finns. Jag ser att du och jag är vad vi alltid är och varit. Guds oskyldige Son, glada och lyckliga.

Om jag inte ser detta så är inte Gud mitt mål. Då lyssnar jag till egots röst och följer den. Jag känner förtvivlan och vet inte riktigt hur jag skall ta mig ur den.

Förnuftet i mig känner igen denna förtvivlan och säger åt mig att gå en annan väg, att helt enkelt gå därifrån. Förlåt och vakna upp ur drömmen och välj att lyssna till Rösten som talar för Gud. Följ vägen som leder hem till Gud.