”Den här dagen väljer jag att tillbringa i fullkomlig frid.”

I ostörd frid som jag finner hos Gud. Jag övar flitigt.

Mitt ego får mig att tro att friden kan tas ifrån mig och att den är beroende av något utanför mig.

Men så är det inte.

Jag har makten att välja! Låt mig välja att tillbringa dagen i frid. När något ”poppar” upp som vill störa min frid säger jag: ”jag väljer frid i stället för detta.”

Jag tränar mitt sinne i att tillbringa min dag med Gud i fullkomlig frid. När jag finner frid vill jag dela den med mina bröder.