”Låt varje röst utom Guds vara stilla.”

Gud är gränslös allomfattande Kärlek och eftersom jag är Hans Son är jag det också.

I stillhet och i tystnad tar jag emot Hans Ord. Jag behöver inga egna ord.Jag ber om fullständig tystnad. Jag ber om fullständig tomhet i mitt sinne. De tankar som kommer tittar jag på och släpper.

Jag tar ett steg tillbaka och låter Honom leda mig.