”Mitt Själv är universums härskare.”

Jag lär mig att ta 100% ansvar med 0 % skuld!

Ingenting händer mig som jag inte har bett om. I denna världen är det jag som bestämmer. Jag får det jag ber om. Så är det bara.

Vilken makt jag har!

Jag måste förstå att det är mitt Själv som har denna makt. Mitt Själv som är förbundet med alla andra. Var och en av oss har denna universella makt vi fått av Gud som Hans Son. Var och en av oss är ansvariga för det hela.

Kanske svårt att ta in. Men jag gör hela tiden ett val. Mellan egot och Rösten som talar för Gud. Mellan mitt ynkliga lilla jag och sanningen om mig själv.

Jag är ansvarig för det jag ser. Jag väljer mina känslor och jag ber om det som händer.