”Förlåtelsen gör slut på allt lidande och all förlust.”

”Världen blir en plats av glädje, överflöd, barmhärtighet och ändlöst givande.”

Så vill jag se världen, genom Kristi ögon. Så som Jesus Kristus såg världen till och med när han korsfästes. Jesus identifierade sig inte med egot, med kroppen. Det är sinnet som behöver helas och som behöver ändra varseblivning och byta tankesystem.

Förlåtelse gör slut på allt lidande. Jesus sa på korset: ”Fader, förlåt dem , ty de vet inte vad de gör.”

Jag överlämnar mitt sinne till Gud och lär mig att lyssna till Hans Röst och följa Den. Inte göra egna tolkningar och dömanden. Se på mina medmänniskor med kärlek och ljus och förlåta dem alla.