”Det som lider är inte del av mig.”

Separationen mellan mig och egot måste göras fullständig!

Egot som är förknippad med kroppen och med lidandet. Men har ingenting att göra med den jag i sanning är. Jag är Guds Son och i Gud är jag förenad med allt och alla i all evighet. Jag vet inte hur – jag bara vet att det är så.

Så svårt det är att separera sig från egot och kroppen. Så svårt det är att förneka denna falskhet – att jag skulle vara en kropp, ett ego som lider och sörjer och är rädd för att dö.

Det som lider och sörjer är inte jag. Det betyder inte att jag inte känner sorg och lidande. Jag förnekar inte dessa känslor. Jag säger att sorg och lidande är inte jag.

Jag låter inte mina känslor av sorg och lidande blockera Guds Kärlek. Jag tar emot Hans Kärlek och ger den vidare till Honom och till Hans Son.